Hộp sữa.

January 20, 2008

Tại sao với cùng một thể tích và cùng một hình dạng ( hình trụ) thì tất cả các hộp sữa đều có kích thước giống nhau?

Advertisements