Trắc nghiệp các bài toán đếm và nhị thức Newton.

January 29, 2008

Đây là tài liệu trắc nghiệm về các bài toán đếm, các bài toàn về nhị thức Newton…, các đề bài ra khá đa dạng và ít trùng lặp do tớ làm được. Đặc biệt mỗi bài toán đều có lời giải khá chi tiết, không những giúp làm trắc nghiệm mà còn giúp cho làm toán tự luận.

to-hop.doc

Advertisements